KANCA.COM B2B ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu sözleşme;
Kanca Makina El Aletleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi
(Bundan böyle kısaca 'Kanca Makina A.Ş.' olarak anılacaktır) ile

...................................................................
(Bundan böyle kısaca 'B2B Üyesi' olarak anılacaktır).

Arasında yapılmış olup, tarafların Ticaret Siciline kayıtlı açık adresleri aşağıda olduğu gibidir.

........
........

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme Kanca Makina A.Ş.'nin internet üzerinden bayilerine online olarak ürün satışı yaptığı www.kanca.com adresine üyelik sistemi ve bu üyelik sisteminin sağladığı elektronik ortamda sipariş verme, ürün fiyatlarıyla ilgili bilgiler, kampanyalar, ödeme koşulları ile gizlilik, çalışma yöntemi, mücbir sebepler, sözleşmenin devri, feshi ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kurallar ve Kanca Makina ile B2B Üyesi'nin karşılıklı yükümlülüklerini belirler.

 

MADDE 3. ÜYELİK SİSTEMİ

 1. Kullanıcı Adı: Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte B2B Üye Adayı tarafından belirlenecektir ve bunun şirketi içinde yetki vermek istediği kişilerce kullanılmasını, kanca.com adresinde belirli işlemlerin bu kişilerce yapılmasını sağlayabilir. Bu kişilerin yapacakları işlemlerden doğabilecek tüm sorumluluk B2B Üyesi'nin kendisine aittir.
 2. Şifre: İlk kullanımda şifre B2B Üye Adayı tarafından belirlenir. B2B Üye onayından sonra şifrenin değiştirilmesi ve korunması tamamen B2B Üyesi'nin sorumluluğunda olup Kanca Makina A.Ş. şifre kullanımıyla ilgili doğabilecek problemlerden sorumlu olmayacaktır.
 3. Kullanım: B2B Üyesi'nin www.kanca.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. Kanca Makina A.Ş. kendi takdirine bağlı olarak önceden bildirmeksizin B2B Üyesi'ye bu hizmeti vermekten sakınabilir.

 

MADDE 4. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A. KANCA MAKİNA A.Ş.'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Kanca Makina A.Ş. www.kanca.com'nin sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak çalışmasını sağlar.
 2. Kanca Makina A.Ş. www.kanca.com'den verilen siparişlerin mevcut stok ve lojistik imkanlarına göre hızlı bir şekilde B2B Üyesi'ne teslimini gerçekleştirmekle yükümlüdür.
 3. Kanca Makina A.Ş. siparişlerin teslimi konusunda sipariş tarihini göz önüne alarak bayilere teslimi gerçekleştirecektir. Ürün teslimleri ile ilgili olarak -Kanca Makina A.Ş.'nin bilgisi dâhilinde olsun ya da olmasın- oluşabilecek değişikliklerden doğacak aksamalardan Kanca Makina A.Ş. sorumlu tutulamaz.

B-B2B ÜYESİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. B2B Üyesi kendisi tarafından doldurulacak kayıt formunun ve vereceği her türlü bilginin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve söz konusu durumlarda B2B üyeliğinin Kanca Makina A.Ş. tarafından tek taraflı olarak derhal sona erdirileceğini,
 2. Kendisine verilen şifreyi www.kanca.com'yi ilk kullanmaya başladığı andan itibaren erişim ile ilgili şifre kod ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, bu şifre ve kodlar kullanılarak yapılacak bütün işlemlerin B2B Üyesi tarafından yapılmış sayılacağını, bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin B2B Üyesi tarafından yetkilendirilmiş sayılacağını,
 3. Verilen siparişlerde Kanca Makina A.Ş.'nin belirleyeceği kredi limitleri dahilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, kredi limiti yetersiz veya hiç yok ise ödemeyi kredi kartı ile yada mal tesliminde nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemlerden dolayı Kanca Makina A.Ş.'nin doğabilecek bütün zararlarını tazmin edeceğini,
 4. Sisteme kendi tanımladığı 'Kullanıcı Adı' ile yapacağı tüm işlemlerden bizzat kendisin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını,
 5. B2B Üyesi'nin üyelik bilgilerinin yetkisiz kişilerce öğrenilmesinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Kanca Makina A.Ş.'nin sorumlu olmayacağını,
 6. Servis kullanımı esnasında B2B Üyesi'nden kaynaklanan bir sebeple kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj ve bilgilerden Kanca Makina A.Ş.'nin sorumlu olmayacağını,
 7. www.kanca.com'da sunulan hizmetlere Kanca Makina A.Ş. tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeyi ve yazılımı hiçbir surette değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, Kanca Makina A.Ş.'nin uğrayabileceği her türlü zararı tazmin etmeyi,
 8. Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı,
 9. Kanca Makina A.Ş.'nin izni olmadan bu servislerle ilgili doğrudan yada dolaylı olarak hiçbir surette reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı,
 10. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermeyeceğini, 8, 9 ve 10. maddelerin ihlali halinde sözleşmenin derhal ve tek taraflı olarak Kanca Makina A.Ş.tarafından feshedileceğini ve üyeliğinin iptal edileceğini Kabul ve Taahhüt eder.

 

MADDE 5- YETKİLER

Bu sözleşme kapsamında Kanca Makina A.Ş. aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.

 1. Kanca Makina A.Ş. www.kanca.com sitesinin çalışmasını önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın geçici bir süreyle sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre için veya tamamen durmasından dolayı B2B Üyeleri'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan Kanca Makina A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
 2. www.kanca.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını belirlemeye ve değiştirmeye Kanca Makina A.Ş. yetkilidir. Kanca A.Ş. yukarıda belirtilen değişiklikleri sipariş girildikten sonra da yapabilir, bu durumda Kanca Makina A.Ş. sipariş iptali seçeneğini kullanacaktır. Sistem üzerinden yapılacak satışların tamamı Kanca Makina A.Ş.'nin stok yapısı ile sınırlıdır. Kanca A.Ş. siparişi aldıktan sonra bu siparişin iptal edilmesi halinde B2B Üyesi'nin ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade eder.
 3. Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili Kanca Makina A.Ş. tek taraflı olarak herhangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.
 4. Kanca Makina A.Ş. sistem üzerinden almış olduğu siparişleri kendi belirleyeceği kargo veya diğer taşıma araçları ile B2B Üyesi'ne ulaştırabilir.
 5. Kanca Makina A.Ş. mevcut kredi limitleri yeterli olduğu halde ve kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde sebep göstermeksizin B2B Üyesinin alış-veriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir.
 6. Kanca Makina A.Ş. B2B Üyesi'nin www.kanca.com'den başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden Kanca Makina A.Ş. sorumlu olmayacaktır.
 7. İş bu sözleşme B2B Üyesi tarafından, geçerli imza sirkülerinde yetkili bulunan kişilerce onaylanıp Kanca Makina A.Ş.'ye gönderildikten sonra 'Kullanıcı Adı' ve şifre B2B Üyesi'ne gönderilecektir. Kanca Makina A.Ş. bu sözleşmeyi henüz imzalamış veya daha önceden imzalamış olup şifreyi kullanmaya başlamış olan B2B Üyelerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını yada şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir.
 8. Kanca Makina A.Ş. B2B Üyelerinin sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerinin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
 9. Kanca Makina A.Ş. www.kanca.com servislerinin güvenli, hatasız, zamanında kullanımı, servis kalitesi, doğru ve güvenilir sonuçlar hususlarında doğabilecek aksaklıklardan sorumlu değildir bu konulardaki beklentileri taahhüt etmez
 10. Kanca Makina A.Ş. üyelerinin bilgilerinin saklanması için kendisinin uygun göreceği altyapıyı kurabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre bu altyapıyı değiştirme hakkına sahiptir. Ortamda bulunacak bilgilerin saklanması, silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı Kanca Makina A.Ş. sorumlu değildir.
 11. Kanca Makina A.Ş. gerekli gördüğü takdirde üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren servisler halinde dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir. Kanca Makina A.Ş. bu konularda yapılacak değişiklikleri www.kanca.com adresinde duyuracaktır.

 

MADDE 6-KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulmadığı hususunda yemin teklif etme hakkından peşinen feragat ettiklerini taraflar beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 7- GİZLİLİK

B2B Üyesi sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde www.kanca.com sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Kanca Makina A.Ş.'nin B2B Üyesi'nin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğini tespit etmesi halinde, üyelik sözleşmesinin derhal iptal edileceği ve bu durumda B2B Üyesi'nin Kanca Makina A.Ş.'nin uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceği hususlarında taraflar mutabıktır.

 

MADDE 8- ÜRÜN TESLİMATI

Kanca Makina A.Ş. sistem üzerinden almış olduğu siparişleri, giriş sıralamasına uyarak, mevcut stok yapısına göre kendi belirleyeceği dağıtım yöntemini kullanarak B2B Üyesi'ne teslim eder. Kanca Makina A.Ş. teslimatı kendi araçları ile yapabileceği gibi, belirleyeceği bir kargo şirketi ile veya taşeron bir nakliyeci firma ile yapma hakkına sahiptir. Ürün teslimatı B2B Üyesinin seçeneğine göre başka bir kargo şirketi veya Kanca Makina A.Ş.'nin anlaşmalı olmadığı bir kargo şirketi ile yapıldığı takdirde taşıma koşulları Kanca Makina A.Ş. tarafından belirlenmediği için bu teslimatlarla ilgili doğabilecek zararlardan Kanca Makina A.Ş. sorumlu olmayacaktır.
Taşıma ücretlerinin Kanca Makina A.Ş. yada B2B Üyesi tarafından ödenmesi konusunda Kanca Makina A.Ş., tek taraflı olarak istediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Taşıma ücretinin Kanca Makina A.Ş. tarafından ödenmesi halinde, birinci defada B2B Üyesi yerinde bulunamayıp teslim gerçekleşmez ise bu siparişle ilgili olarak bu aşamadan sonraki taşıma ücretlerinin tamamı B2B Üyesi tarafından ödenir. B2B Üyesi'nin malı teslim almak istememesi veya yerinde bulunamaması halinde taşıma ücreti B2B Üyesi'nin cari hesabına borç kayıt edilecek, siparişin kredi kartı ile yapılması halinde, bu tutar kredi kartından tahsil edilecektir. Bu durumlarda sipariş iptal edilmiş sayılacak ve Kanca Makina A.Ş.'nin bu siparişten dolayı uğramış olduğu zararlar B2B Üyesi tarafından tazmin edilecektir.

 

MADDE 9- VERGİLENDİRME

Kanca Makina A.Ş.'nin www.kanca.com üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye'de mevcut vergi kanunlarına göre vergilendirilir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar bu sistem üzerinden yapılmayacaktır. Vergi kanunlarında ileride yapılabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi kanunları uyarınca B2B Üyesi'nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

 

MADDE 10- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, bu sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair kanunlar) uygulanacaktır.

 

MADDE 11- YETKİ

İş bu sözleşmeden doğacak bütün ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 12- YÜRÜRLÜK

www.kanca.com B2B Üyelik sözleşmesi, Ek-1'de bulunan Kredi Kartı ile ödeme formu B2B Üyesi tarafından eksiksiz doldurulup, sözleşme karşılıklı imzalandıktan sonra taraflar arasında sürekli olarak yürürlüğe girer.

 

MADDE 13- SÖZLEŞMENİN FESHİ

İş bu sözleşme Kanca Makina A.Ş. veya B2B Üyesi'nin dilediği zamanda karşı tarafa yazılı bildirimi ile sona erdirilebilir.

 

GEÇİCİ MADDE 1- KREDİ KARTI KULLANIMI

B2B Üyesi'nin siparişini kredi kartı seçeneğini kullanarak vermesi durumunda, B2B Üyesi öncelikle şirkete ait kredi kartı kullanabilecektir. Şirkete ait bir kredi kartının mevcut olmaması durumunda şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kimselerden birinin şahsi kredi kartı da kullanılabilecektir. Ancak bu son durumda Kanca Makina A.Ş. ürün teslimini bu sözleşmede imzası bulunan B2B Üyesi'ne yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı B2B Üyesi sorumlu olacak ve Kanca Makina A.Ş.'nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Bu sözleşmenin 1 no'lu eki olan kredi kartı ile ödeme formu, kart hamilleri ve B2B Üyesi tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve imza edilecektir. Kredi Kart hamillerinin değişmesi veya ilavesi halinde bu durum Ek-1 Kredi Kartı ile Ödeme Formu Kanca Makina A.Ş.'ye ulaştığı tarihten itibaren işlem yapılabilecektir.
İş bu sözleşme 13 (on üç) ve 1 (bir) geçici maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak ...../...../.......... tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır.